De enorme toename van psychische aandoeningen als Burn-out en depressiviteit op steeds jongere leeftijd is voor een flink deel toe te schrijven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Die ontwikkelingen kun je niet voor je kinderen wegnemen, maar je kunt ze wel leren er op een gezonde manier mee om te gaan! De basis daarvoor kun je best leggen in de vroege jeugd.

Kinderen leren op school allerlei vaardigheden aan. Maar lessen die de ontwikkeling van mentaal welzijn bevorderen zijn helaas nog te vaak achtergebleven gebied. Ze zijn vrijwel afwezig óf worden slechts incidenteel ingezet bij kinderen die al problemen hebben.
Ik pleit voor een preventieve aanpak voor alle kinderen door ze spelenderwijs een stevige basis mee te geven op het gebied van mentale veerkracht.
Een kindertraining Mindfulness is een plezierig en effectief middel om dat te bereiken. In het ideale geval zou het een standaard onderdeel moeten zijn van het leerprogramma op elke basis- en middelbare school. Gelukkig zien we het aantal scholen dat Aandacht training opneemt in het programma gestaag toenemen, maar helaas is dat nog niet overal het geval.

Als ouder hoef je echter niet lijdzaam af te wachten tot het ook op de school van jouw kind gebeurt! Er zijn inmiddels veel professioneel opgeleide kindertrainers Mindfulness met een eigen praktijk. Velen daarvan zijn opgeleid in de methode Eline Snel: ’Aandacht Werkt!’.

Wat levert de training Aandacht Werkt! op?
Deze 8- weekse training helpt uw kind:

  • Het concentratievermogen te versterken; doordat ze opgroeien in een maatschappij die overloopt van zintuiglijke prikkels is de aandacht spanne van veel kinderen sterk afgenomen. Een kind dat zich beter kan concentreren, raakt minder gefrustreerd en presteert automatisch beter. Het versterkt bovendien de ontwikkeling van executieve functies.
  • Met stemmingen en impulsen om te gaan
  • Een hoofd vol (pieker)gedachten tot rust te brengen (piekeren is vaak oorzaak van slecht slapen!)
  • Beter te slapen
  • Zijn/ haar zelfvertrouwen te versterken
  • Beter om te gaan met emoties als Boosheid, Angst en Verdriet
  • Met mildheid en een vriendelijke houding naar zichzelf én anderen te kijken

Wil je weten hoe de kindertraining Mindfulness er uit ziet? Neem gerust contact met mij op of klik hier voor meer info.

 

 

 

Hoe help je je kind evenwichtig op te groeien?