Mindfulness is in essentie een Aandacht training. De kindertraining ‘Aandacht Werkt’ is ontwikkeld door Eline Snel. Eline werkt o.a. samen met het Radboud UMC en het Trimbos Instituut, maar is ook internationaal actief.

Gedurende 8 wekelijkse sessies van 45-75 minuten (afhankelijk van de leeftijdsgroep) leren kinderen op speelse wijze om bewust hun aandacht te richten op wat er hier en nu is. Er wordt gebruik gemaakt van tot de verbeelding sprekende concepten als Kikker Kees, de Binnenbios, Dwarrelbol en de Wensboom. Bewegen en stilzitten worden afgewisseld met verhaaltjes en napraten over de oefeningen. Het kind kan een oefening niet goed of fout doen; het kan alleen zijn best doen!

Samenvattend helpt deze training uw kind om:

  • Het concentratievermogen te versterken; doordat ze opgroeien in een maatschappij die overloopt van zintuiglijke prikkels is de aandachtsspanne van kinderen sterk afgenomen. Een kind dat zich beter kan concentreren, raakt minder gefrustreerd en presteert automatisch beter. Het versterkt bovendien de ontwikkeling van executieve functies.
  • Met stemmingen en impulsen om te gaan
  • Een hoofd vol (pieker)gedachten tot rust te brengen (piekeren is vaak oorzaak van slecht slapen!)
  • Zijn/ haar zelfvertrouwen te versterken
  • Beter om te gaan met emoties als Boosheid, Angst en Verdriet
  • Met mildheid en een vriendelijke houding naar zichzelf én anderen te kijken

Als een rode draad door de training lopen steeds korte oefeningen om de aandacht te richten op de ademhaling. Dit brengt rust en bevordert het concentratievermogen.
Ook bewegen met aandacht komt in elke les terug (speelse Yoga-oefeningen zoals de spaghettitest). Zo leren kinderen om hun fysieke grenzen te herkennen én signalen op te pikken die zeggen dat iets genoeg is. (genoeg gerend, genoeg gegeten, genoeg gelezen of genoeg stilgezeten enz.)
Daarnaast is elke sessie gericht op een bepaald thema. Zo wordt de ‘geheugenspier’ getraind door aantrekkelijke concentratieoefeningen. Dit helpt kinderen om de aandacht spanne te vergroten.

In een les waarin de zintuigen centraal staan leren kinderen om bewust en objectief waar te nemen wat ze proeven, zien, horen ruiken en voelen. Bij waarnemen komen vaak oordelen, herinneringen of meningen bij (mooi, leuk lelijk, vies, moeilijk, saai etc). Het is van essentieel belang voor ons welzijn dat we herkennen wanneer onze kritische geest actief is (en dat is heel vaak!). Objectief waarnemen leer je het beste via je zintuigen.

Andere belangrijke themalessen zijn: ‘Geduld, vertrouwen en loslaten’ en ‘Gevoelens kun je voelen’. Zo leren kinderen om spanning en emoties bij zichzelf te herkennen en deze te benoemen. Wanneer een kind zich bewust wordt dat het boos, verdrietig of bang is, neemt alleen al door die (h)erkenning de spanning af. Mindfulness leert je kind er op te vertrouwen dat gevoelens van tijdelijke aard zijn én hoe het zijn/haar emoties het beste kan hanteren.

In les 6 wordt ‘de wondere wereld van gedachten’ verkend. Ze leren zich bewust te worden van piekergedrag en hoe ze meer rust in hun hoofd kunnen brengen. In deze tijd waarin een overmaat aan prikkels de kindergeest ‘bombarderen’ voorziet dit in een enorme behoefte! Het helpt het kind in veel gevallen om beter in slaap te komen.

In les 7 en 8 ligt de focus op de thema’s ‘Aardig zijn is leuk’ en ‘het geheim van geluk’. In deze lessen ervaart het kind de positieve impact van vriendelijkheid. Mildheid en vriendelijkheid voor jezelf leidt automatisch ook tot meer begrip voor en geduld met anderen.

KOSTEN
De kosten van een 8-weekse training zijn € 225. De maximale groepsgrootte is 10 kinderen. Een nieuwe training start bij 5 aanmeldingen. Wanneer u minder geld te besteden heeft kunt u korting aanvragen.